Stödboende

En ny insatsform för ungdomar som

  • har förmågor att ta hand om en del själv
  • behöver vuxenstöd att ta det sista steget ut i vuxenvärlden
  • inte passar in på HVB boenden
  • behöver komma ifrån hämmande familjemönster, gruppkonstellationer eller begynnande destruktivt leverne

Adonia Omsorg föddes ur en vilja att erbjuda ett tryggt boende för ungdomar med ett professionellt engagerat stöd. Vårt långsiktiga mål är alltid att våra ungdomar ska kunna skapa sig ett självständigt liv fritt från socialtjänsten och oss.

Varje ungdom stöttas av ett välutbildat team

Vi arbetar tillsammans med varje ungdom och stödet utformas alltid efter individens egna behov, tankar och drömmar. Vi stöttar i kontakter med skola, myndigheter, arbetsgivare, sjukvård etc. När det gäller stöd i mer personliga frågor arbetar vi med kontaktmannaskap då två personer ur teamet är mer kopplade till ungdomen för att uppnå större tillit och kontinuitet vilket främjar måluppfyllelse. Personalen är välutbildade inom socialt arbete på eftergymnasienivå.

Vi stöttar med självständighet som mål

Vårt vanligaste uppdrag är att hjälpa ungdomarna till att uppnå godkända betyg och meningsfull sysselsättning, men alla mål vi arbetar mot sätter vi alltid upp tillsammans med ungdomens själv, ev vårdnadshavare och ansvariga socialsekreterare.

Lägenheterna ligger centralt och har hög standard

När vi inreder våra lägenheter har vi ambitionen att vi själva skulle vilja bo där. Basmöbleringen kompletterar vi gärna efter individens behov om det skulle vara aktuellt. Vi ställer höga krav på att allting är fräscht och funktionellt.

Lägenheterna ligger centralt i ”vanliga” hyreshus. Samtliga våra lägenheter är helt drogfria.
Närheten till skolor och aktiviteter tror vi är viktigt för en placering ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur och allt annat gott som platserna har att erbjuda.