Skyddat boende

Adonia Omsorg erbjuder boende i kategorin skyddat boende för personer och familjer som av någon anledning behöver boende som är mer skyddade.

Vårt skydd består av

  • Anpassade boenden
  • Skyddsanordningar
  • Utbildad personal
  • Stort och medvetet säkerhetstänk
  • Bra kontaktnät
  • Stor motivation och härbärgerar funktion

Vårt stöd är utformat av de enskildas unika behov och önskemål från de placerande socialsekreterarna.

Vi gör farlighetssbedömningar ifrån manualen för FREDA.

Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant när det gäller att utveckla oss inom mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, hedersproblematik och utsatthet för HBTQ personer.

Vi stöttar alltid med självständighet och god hälsa som mål