Boende utan stöd

Adonia Omsorg erbjuder rum och lägenheter som tillfälligt boende till familjer, par och ensamstående som är i akut behov av boende. Men vi vill göra mer än så. Vårt mål är att alla som bor hos oss ska känna en trygghet i sitt hem genom att vi alltid gör det lilla extra. Att ta sig tid, sitta ner en stund och alltid hålla en kontinuerlig kontakt är sådant som vi tror kan bidra till en god relation mellan oss och våra boende.

Vi är upphandlade av Göteborg stad för ”boende utan stöd”. Därför kan stadsdelarnas socialtjänster placera hos oss. Vi kan även ta emot placeringar från andra kommuner.

Vi har ambitionen att ha hög tillgänglighet vad det gäller att kunna erbjuda akutplacering för akutboende/jourboende i jourlägenhet.

Våra lägenheter och rum

  • ligger i Göteborg med omnejd

  • håller en hög standard
  • är helt drogfria

Vi har nära kontakt med de boende

Vårt mål är att skapa en trygg boendemiljö för de personer som kommer till oss. Därför ser vi kontakten med dem och förståelsen över deras situation som en mycket viktig del i vårt arbete. Vi arbetar för att de boende ska känna förtroende för oss. Detta tror vi kan underlätta en löpande och öppen kontakt. I Adonia Omsorg har vi stor kompetens och erfarenhet av arbete med socialt utsatta människor.

Vi fixar spisen och förklarar sopsorteringen

I ett hem uppstår alltid små problem. En spis går sönder, ett kylskåp piper eller en nyckel kommer bort. Därför finns vi på telefon dygnet runt. Vi kan lösa de flesta praktiska problem som kan uppstå i ett hem, tack vare kollegor med erfarenhet som bovärd och hantverkare. Vi vet också att rutiner kring sopsortering eller tvättstugeregler inte alltid är helt enkla att förstå. Oavsett vilken bakgrund och tidigare erfarenheter våra boende har ser vi till att alla förstår hur allt sådant fungerar. Detta tror vi också skapar en större trygghet hos alla dem som bor hos oss.

Vi arbetar ofta med tolk

I vårt arbete är svenska det språk vi använder mest och i första hand men vi har har även personal med andra språkkunskaper. Vi har också vana att arbeta med plats eller telefontolk.

Hos Adonia Omsorg ger vi inte bara tak över huvudet utan vi ser till att erbjuda en trygg plats att andas ut på. Det är min viktigast uppgift att alla våra boende upplever det som sant!
Pierre Nordling