Boende med stöd

Adonia Omsorg erbjuder boende med stöd i lägenheter i olika storlekar. De flesta lägenheter är insprängda i vanliga bostadsområden. Trygghet, motivation och anpassning är ledord för denna verksamhet. Stödet vi erbjuder utformas alltid tillsammans med den boende och socialtjänsten. Stöden vi hittills givit har varierat stort mellan praktiska göromål till att förstå regler eller varför det är viktigt att följa dem. Vårt långsiktiga mål är alltid att våra boende ska kunna skapa sig ett självständigt liv fritt från socialtjänsten och oss.

Varje boende stöttas av ett välutbildat team

Vi arbetar i team. Vår personalstab är välutbildade inom socialt arbete och utöver det har vi olika specialkompetenser inom de olika teamen. När det gäller arbete med mer personliga frågor arbetar vi med kontaktmannaskap, dvs två ur teamet är mer kopplade till den enskilda boendes frågor. Detta skapar större trygghet, kontinuitet och ökar våra förutsättningar att nå de mål vi arbetar mot.

Vi har jour och är tillgängliga dygnet runt – året om.

Lägenheterna ligger centralt och har hög standard

När vi inreder en lägenhet har vi ambitionen att vi själva skulle vilja bo där. Basmöbleringen kompletterar vi gärna efter individens behov om det skulle vara aktuellt. Vi ställer höga krav på att allting är fräscht och funktionellt.

Lägenheterna ligger centralt i ”vanliga” hyreshus. Där gäller samma regler som för alla andra hyresgäster. Samtliga våra lägenheter är helt drogfria.

Närheten för vardagens aktiviteter tror vi är viktigt för en placering ska bli lyckad. Därför ser vi också till att alla våra adresser har bra tillgång till kollektivtrafik, köpcentra och ett socialt utbud med caféer, gym, idrottshallar, föreningar, natur och allt annat gott som platserna har att erbjuda.

Vår strävan är att genomföra vårt uppdrag med högre kvalitet och mer resurser än vad våra uppdragsgivare förväntar sig.
Erik Fagerberg
Närheten är grym! Jag får verkligen möjlighet att bygga upp en bra relation till våra boende.
Kim Berner