Adonia Omsorg erbjuder lägenheter och rum i kombination med sociala insatser på uppdrag av socialtjänsten. 

Vi erbjuder stödboende i olika former och målgrupper. Målgrupperna är ungdomar, ensamstående, familjer och människor i behov av skydd. Det gemensamma för våra målgrupper är att de är i behov av boende och får detta på bistånd av socialtjänsten.

Våra boenden är insprängda lägenheter spridda i ett antal kommuner och städer i Västra Götaland.

Grunden i att vi finns är vår önskan om att få bidra till en bättre värld. Vår grundtro är att alla människor är lika värda och vill göra gott men ibland blir det fel.

Det gemensamma för alla våra boenden är att vi arbetar professionellt, genomtänkt, systematiskt och långsiktigt hållbart.

stodboende-ensamkommande-ungdomar-goteborg
Jag hoppas att jag kan bidra med ett engagemang som bygger på en del sunt förnuft, en hel del erfarenhet och ett hjärta som brinner för ungdomar
Ninni Bark Ahlberg
Jag känner att jag gör skillnad varje dag!
Linda Henriksson